Trustpilot
  • Hurtig levering1-2 dage
  • sender til Danmark - Norge - Sverige
  • KundeserviceAlle hverdage 23997504

TUGA DEVIL CLEANER (Universal rens) 1000ml

  • Varenr: T10111
  • Pris  1 139,00  DKK
Antal
Køb

Devil-Cleaner 

Devil-Cleaner er et højaktivt, elektrolytisk rengøringsprodukt, der er udviklet specielt til industri, håndværk, bilværksteder og bilvaske. Dette højkoncentrerede, virkningsfulde rensemiddel er let dispergibelt og uovertruffen til at frigøre snavs. Devil-Cleaner frigør og fjerner på pålidelig vis fedt, olie og smøremidler, sod- og nikotinpletter, insektrester og meget mere. Dette gør Devil-Cleaner til det ideelle renseprodukt til køretøjer, maskiner, værktøj, campingvogne, plastik, presenninger, alle typer af værkstedsgulve, benzinstationer og udstyr til benzinstationer og meget mere. 

EC INGREDIENSDEKLARATION: under 5 % anioniske tensider, under 5 % nonioniske tensider, parfume, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 

ANVENDELSE: Sprøjt ganske enkelt Devil-Cleaner på den overflade, der skal rengøres, eller sprøjt en smule Devil-Cleaner på en fugtig, ren svamp og påfør jævnt på den overflade, der skal rengøres. Lad det virke (maks. 3 minutter) og skyl grundigt frigjort snavs af med rent vand. Gentag om nødvendigt. Rengøringsproduktet kan fortyndes op til 1:10 med rent vand. 

FORSIGTIGT:
1. Sprøjt ikke på varme genstande.
2. Anvendes ikke i direkte sollys.
3. Lad ikke produktet tørre ind, og undgå dryp og løbere.
4. Overskrid ikke den maksimale eksponeringstid.
5. Tjek, om produktet må anvendes, før brug. Test produktet på et ikke-synligt sted først (f.eks. hvis det skal anvendes på oliefarver eller lakerede overflader).
6. Anvend aldrig på polerede eller ubeskyttede aluminiumsdele (f.eks. på bil- eller motorcykeldele) eller overflader, der er følsomme over for alkali.
7. Opbevar og transporter altid flasken i oprejst position.
8. Opbevares utilgængeligt for børn. 

ADVARSEL: Forårsager alvorlig øjenirritation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. 

form

Kunder købte også